Jeniffer Cohen

Aerial Hoop, Flexibility and Movement

ג'ניפר חוקרת ונושמת את תחום הקרקס כבר 12 שנה, לאחר שפרשה מנבחרת ישראל בהתעמלות אומנותית
בהיותה בת 16 החלה לסלול את דרכה העצמאית כאומנית קרקס ללא הכשרה פורמלית.
בהיעדר מסגרת פורמלית ובתמיכתה של דרך החיים היוגית בתוספת של מורים ומפגשים מעוררי השראה
התוותה ג'ניפר את דרכה הטכנית והאומנותית בעולם הקרקס מתוך הניסיון ליצור אורגניות ואותנטיות ע"י
התבוננות והקשבה לגוף הפיזי והמנטלי שברשתנו.
בעת מסעה בעולם הקרקס וללא כל הגבלה או הגדרה נשקה ג'ניפר בתחומי קרקס שונים מעולם הקרקע והאוויר
כאחד דבר שאיפשר את גיבוש הבנתה וביטויים של איכויות רבות על אלמנט החישוק בו היא מתמחה כיום.
ג'ניפר מלמדת טכניקה אווירת ודינמית עם דגש אל אלמנט החישוק, ובעלת ניסיון בתחומי קרקע נוספים (עמידות
ידיים הנד טו הנד וסירוויל).
בטכניקה האישית והפרפורמנס ג'ניפר עושה שימוש באייכויות תנועה מתחומי מחול שונים: מודרני, קונטקט,
קלאסי וריליס בשילוב של אקרובטיקה ומחול, וביצירתה שואפת לשבור את המחיצה בין הקרקע והאוויר ולייצר
חופש תנועתי ומחולי שנושק לשני העולמת.
הופעתה הראשונה הייתה בגיל 16 ומאז ועד היום הופיעה בפרוייקטים וחברות בארץ ובעולם, לאחרונה לקחה
חלק במופעים "סונאר" ו"ויאג'יו" של סירק דה סולייל.